Alcohol & Zwangerschap

The DRAIN Project

The DRAIN project has been finished in 2010, this website is no longer being updated.

The DRAIN project(Dutch Romanian Alcohol policy Implementation Network), addresses harmful alcohol consumption, which is a real threat to public health. The special focus is on preventing alcohol problems among young people in the near future.
The project is a partnership of Romanian and Dutch organizations and is financed by the Dutch Ministry of Foreign Affairs (MATRA-project).

During three years (March 2008 till April 2011) Romanian and Dutch experts are working on the DRAIN project. In this project the city of Pitesti functions as a pilot city. The DRAIN project intents to develop a model for local alcohol policy based on theory,experiences in other European countries and experiences in the pilot city Pitesti. The described interventions are evidence based and focused on preventing alcohol related problems on community level.

Proiectul DRAIN

Proiectul DRAIN (Reţeaua olandezo – română de implementare a politicii privind alcoolul), se adresează consumului de alcool cu efecte nocive, care reprezintă o adevărată ameninţare pentru sănătatea publică. Proiectul se concentrează, în special, pe prevenirea problemelor legate de consumul de alcool în rândul tinerilor, în viitorul apropiat.

Acest proiect reprezintă un parteneriat între organizaţii române şi olandeze şi este finanţat de Ministerul Olandez al Afacerilor Externe (proiectul MATRA).

Timp de trei ani (martie 2008 – aprilie 2011), în cadrul proiectului DRAIN, lucrează specialişti români şi olandezi, iar oraşul Piteşti reprezintă oraşul-pilot. Proiectul DRAIN intenţionează să dezvolte un model pentru politica locală privind alcoolul, bazat pe teorie şi pe experienţele din alte ţări europene, precum şi pe experienţele dobândite prin implementarea proiectului în oraşul-pilot Piteşti. Intervenţiile descrise se bazează pe fapte concrete şi se concentrează pe probleme legate de prevenirea consumului de alcool la nivelul comunităţii.

The scope of the project

The DRAIN project aims to offer communities an intergral model to develop a local alcohol prevention policy.

Effective alcohol prevention and actions will differ between communities. But there are important general principles at the basis of effective local alcohol policy. One of these principles is that the availability of alcohol for young people has to be restricted and that alcohol laws have to be enforced effectively. Media attention has to be developed in order to raise public and political support for this policy.
This general model of evidenced based alcohol community prevention in Romania is what the DRAIN project has developed and wants to disseminate to other communities.

The strength of the project lies within the construction of regional and local alcohol prevention networks consisting of well informed and motivated health experts, social stakeholders and researchers.

Domeniul de activitate al proiectului

Scopul proiectului DRAIN este acela de a oferi un model integrat pentru dezvoltarea unei politici locale de prevenire a consumului de alcool.

Prevenirea efectivă a consumului de alcool şi măsurile legate de aceasta diferă în funcţie de fiecare comunitate. Dar există câteva principii generale importante care stau la baza politicii eficiente locale privind alcoolul. Unul dintre acestea îl reprezintă faptul că este necesară restricţionarea accesului tinerilor la alcool şi că legislaţia privind alcoolul trebuie să fie aplicată eficient. Este importantă atragerea atenţiei media în vederea obţinerii susţinerii publice şi politice privind această politică.

Acest model general al prevenirii consumului de alcool în baza unor fapte concrete la nivelul comunităţilor din România a fost dezvoltat în cadrul proiectului DRAIN şi va fi pus şi la dispoziţia altor comunităţi.

Punctul forte al proiectului este reprezentat de crearea unor reţele de prevenire a consumului de alcool la nivel regional şi local, formate din specialişti din domeniul sănătăţii, susţinători şi cercetători, care să fie bine informaţi şi motivaţi.