Alcohol & Zwangerschap

Research

To get an accurate picture of the alcohol related norms, values and problems within the community research is needed. This will allow the project members to define and target specific goals for the project.

With assistance of the University of Pitesti and the Dutch University of Twente data has been gathered on alcohol legislation and on availability of alcohol for children in Pitesti: Successful purchase attempts by minors and number of alcohol outlets near schools are measured. Also research has been done on students and parents’ attitudes and knowledge of alcohol.

In order to prove that the developed and implemented policies are effective the same studies are repeated in the last project year.

Cercetare

Pentru a avea o imagine exactă a situaţiei privind normele, valorile şi problemele dintr-o comunitate sunt necesare câteva studii. Acestea le vor permite membrilor proiectului să definească şi să vizeze obiective specifice legate de acest proiect.

Cu ajutorul Universităţii din Piteşti şi al Universităţii din Twente, Olanda, au fost culese date privind oraşul Piteşti legate de legislaţia privind alcoolul şi de accesul facil al copiilor la alcool. S-au făcut studii legate de încercările de cumpărare a alcoolului de către copii, încercări care au avut succes, dar şi legate de numărul de puncte de vânzare a alcoolului situate în vecinătatea şcolilor. De asemenea, s-au făcut studii privind atitudinea şi cunoştinţele elevilor şi ale părinţilor privind alcoolul.

Pentru a se demonstra eficienţa politicilor dezvoltate şi implementate, aceleaşi studii vor fi repetate şi pe parcursul ultimului an al proiectului

Initial situation in Pitesti

Research shows that 88 percent of the youth under 18 in Pitesti drinks alcohol.
About 30% of the youth drank excessively on more than one occasion in the 30 days leading up to the survey.

Many parents are not aware of the drinking habits of their children. They don’t realize the harmful effects of alcohol on the development of the brains of young people.

Youngsters in Pitesti can buy alcohol almost everywhere they like, even if they are under 18.

Before 2008 there was no specific policy in Pitesti aimed at preventing alcohol problems and aimed at effective enforcement of alcohol regulations.

Situaţia iniţială din Piteşti

Studiile au arătat că 88% dintre tinerii din Piteşti care nu au împlinit vârsta de 18 ani consumă băuturi alcoolice. Aproximativ 30% dintre tineri au consumat alcool în exces, cel puţin o dată, într-o perioadă de 30 de zile înainte de data sondajului.

Mulţi părinţi nu sunt conştienţi de obiceiul copiilor lor de a consuma alcool. Ei nu realizează efectele nocive pe care le are alcoolul asupra dezvoltării creierului tinerilor.

Tinerii din Piteşti pot cumpăra alcool aproape de oriunde doresc, chiar dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Înainte de anul 2008, nu exista o politică specifică în Piteşti destinată prevenirii problemelor legate de consumul de alcool şi aplicării efective a legislaţiei privind alcoolul.